JOTAIN PITÄISI TEHDÄ VAI PITÄISIKÖ?

InBody auttaa kartoittamaan liikunnan tarpeen, mille osa-alueelle harjoittelu kannattaa kohdistaa ja seuraamaan kehitystäsi.

Tukemaan harjoittelua ja seuraamaan kehitystäsi


Kehonkoostumusmittaus eli InBody mittaus on yksi hyvä apukeino käynnistää omat terveelliset elintavat. Kehonkoostumusmittaus on motivoiva tapa kartoittaa oman kehon koostumus ja seurata sen muutosta. Mittauksen tarkoitus on kannustaa pitämään huolta riittävästä liikunnasta ja terveellisistä ravintotottumuksista. InBody-mittaus perustuu bioimpedanssimenetelmään, jossa johdetaan kevyt sähkövirta kehon läpi. Mittaustulos kertoo muun muassa lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehon eriosissa sekä perusaineenvaihdunnan tilan.

Elämäntapa muutosta tavoittelevalle hyvä mittari, perinteisen vyötärön ympärysmittauksen rinnalle, on selvittää viskeraalisen eli sisäelinten ympärille kertyneen rasvan määrä. Joskus myös hoikalle ihmiselle vatsaonteloon voi kertyä liikaa rasvaa, vaikka painoindeksi on normaalilla alueella ja vyötärön ympärysmittakin näyttää hyvälle. Vatsaonteloon kertyvä rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivisempaa kuin lantiolle ja reisiin kertyvä ihon alainen rasva ja siksi on erityisen haitallista terveydelle.

Viskeraaliseen rasvaan kertyy runsaasti tulehdussoluja, jotka erittävät sytokiineiksi kutsuttuja aineita, jotka puolestaan ylläpitävät haitallisia tulehdusreaktioita. Nykyisen tiedon mukaan ns. hiljainen tulehdus liitetään perinteisiin kansantautien riskeihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, kohonneeseen verenpaineeseen, tyypin 2 diabetekseen, mahdollisesti Alzheimerin tautiin. Vyötärölihavuudella ja viskeraalisella rasvalla on yhteys myös unihäiriöihin ja uniapneaan.

Myös aktiivi kuntoilijoiden ja urheilijoiden painoa ja kehonkoostumusta voidaan seurata InBody-mittauksella. Oleellista on, että tulosten tulkinta ja johtopäätökset tehdään yhdessä ammattilaisten ja valmennuksesta vastaavien kanssa. Kuntoilijoille ja urheilijoille hyödyllisiä mittareita ovat esimerkiksi lihasmassa ja kehon eri osien välinen tasapaino. Heillä myös rasvamassan liian alhainen määrä voi myös aiheuttaa ongelmia. Suorituskyky voi heikentyä ja koko terveydentila vaarantua.